وام مسکن 1402

افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن با هدف تقویت توان مالی مردم صورت گرفته است. اما آیا این مبلغ می تواند به مستاجران کمک کند تا از عهده ی افزایش رهن مسکن بربیایند و مسکن مناسب تری تهیه کنند. ... ادامه مطلب