درباره کارگروه 

 بنام معمار بزرگ آفرینش

 

نیاز به مسکن خوب و مناسب با تعریف امروزی آن از یک طرف و ناکارآمد بودن سیستم های سنتی و متداول برای تولید انبوه مسکن که پاسخگوی این نیاز ضروری باشد و  از طرف دیگر ، رویکرد به روش های صنعتی ، ساخت و ساز را به الزامی قطعی بدل کرده است . بدیهی است برای کشور ما که در معرض زلزله قرار دارد  و مناطق بسیاری از آن بر روی گسل های زلزله خیز است ، توسعه ساختمان های سبک به عنوان یک استراتژی  و یک هدف غایی باید مورد توجه قرار بگیرد و با نگاهی عمیق و ژرف  پی خواهیم برد که در حال حاضرهیچ سیستم سبک قابل اتکا و قابل عرضه ای در کشور رایج نیست ، پس انتخاب و معرفی یک سیستم سبک از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود و لذا باید با دقت بسیار انتتخاب شود.

از همین رو به این مهم رسیده ایم که تنها راه، سیستم های ساخت سبک به معنای واقعی کلمه ، و یک سیستم با صرفه اقتصادی ، قابل اتکا و قابل اجرا در هر زمان کوتاه می باشد . بنابراین برای رفع مشکلات موجود درساخت سازه های ال اس اف توسط شرکت های پذیرنده و شرکت هایی که به این سازه روی آورده اند، نیز می توانند ازپشتیبانی و حمایت یک مجموعه متشکل و قوی سودبرند.

پس از بررسی دقیق مشکلات مبتلابه ، پیشنهاد ها و راهکار های چندی ، جهت اصلاح مشکلات صنفی LSF ارائه شده است . همانطور که مشخص است همکاری نزدیک انجمن علمی و صنفی می تواند جهت پیشبرد صنعت بسیار بهینه و مثمر ثمر باشد.

جهت عضویت در کارگروه تخصصی صنفی ساختمان های CFS و LSF