نورگیر ساختمان پیش ساخته

نورگیر در ساختمان

ضوابط و الزامات طراحی نورگیر در ساختمان چیست؟ نورگیر به فضای بازی گفته می شود که درون ساختمان‌ جهت جلوگیری از تاریکی و امکان تهویه هوا احداث می شود و در طراحی داخلی ساختمان نقش بسزایی دارد. ... ادامه مطلب