ساخت خانه های 25 متری ال اس اف LSF

ساخت اولین خانه های ۲۵ متری 

موضوع ساخت واحدهای ۲۵ متری، مدت هاست که روی زبان انبوه سازان و برخی از مسئولین می چرخد اما به نظر می آید که به زودی شاهد ساخت اولین واحدهای ۲۵ متری در تهران خواهیم بود. ... ادامه مطلب