بتن ریزی در ال اس اف

بتن پلیمری

بتن پلیمری (pc) از مخلوط الیاف، رزین های پلیمری و سنگ دانه هایی با دانه های ریز و درشت تشکیل شده است ... ادامه مطلب