اجرای سقف کاذب

سقف کاذب یک سقف ثانویه در ساختمان است که زیر ساختار اصلی سقف نصب می شود و از انواع سقف های مدرن به شمار می رود. ... ادامه مطلب