وجود منابع فراوان در کشور و ارزان قیمت بودن آن باعث شده تا در اکثر موارد مصرف انرژی به صورت بی رویه افزایش یابد و به مقدار قابل توجهی نیز اتلاف انرژی داشته باشیم. ساختمان ها از جمله مکان هایی هستند که انرژی به مقدار زیادی در آنها مصرف و اتلاف میشود. در حال حاضر انرژی مصرفی در بخش ساختمان و خانگی نزدیک به ۳۰ درصد از کل مصرف انرژی در کشور را در بر میگیرد که بیشترین سهم را در میان بخش های مختلف به خود اختصاص داده است. این در حالی است که با رعایت الگو بهینه مصرف انرژی میتوان ۳۵ الی ۴۰ درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمان را کاهش داد. لذا علاوه بر کاهش هزینه ها، از استفاده بی رویه ذخائر پایان پذیر انرژی جلوگیری شده و آلودگی های زیست محیطی و پیامدهای ناگوار آن نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. در اکثر مناطق کشورمان در بخش قابل توجهی از سال شرایط دمایی در فضای خارج به گونه ای است که نیاز است با گرم و سرد کردن فضاهای کنتری شده داخل ساختمان، شرایط آسایش حرارتی برای ساکنین و کاربران تامین گردد. این اقدام در اکثر موارد با مصرف بیش از حد انرژی صورت میگیرد. هر چه میزان انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان بیشتر باشد، انرژی مورد نیاز برای تامین شرایط آسایش حرارتی افزون تر بوده و لازم است برای جبران انرژی هدر رفته به صورت مداوم انرژی برای سرمایش یا گرمایش مصرف شود در صورتی که میتوان با تمهیداتی انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان را کاهش داده و به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

در شکل های زیر درصد نفوذ گرما در پوسته ساختمان در فصل تابستان و درصد تلفات حرارتی در پوسته ساختمان ها در فصل زمستان را نشان میدهد.

مفهوم ضریب هدایت حرارتی

ضریب هدایت حرارتی معادل با مقدار حرارتی است که در مدت یک ثانیه از یک متر مربع ماده همگن به ضخامت یک متر در حالت پایدار عبور کند و اختلافی برابر با یک درجه کلوین بین دمای دو سطح ماده ایجاد نماید. لازم به ذکر است هر چه ضریب هدایت حرارتی یک ماده کمتر باشد آن ماده عایق بهتری خواهد بود.

مفهوم مقاومت حرارتی یک لایه یا پوسته

نسبت ضخامت یک لایه (بر حسب متر) به ضریب هدایت حرارتی را مقاومت حرارتی آن لایه می نامند. مقاومت حرارتی را با R نشان میدهند. مقاومت حرارتی قابلیت عایق بودن یک لایه یا پوسته را مشخص میکند هر چه مقاومت حرارتی یک لایه یا پوسته بیشتر باشد آن لایه یا پوسته عایق بهتری است. در نمودار زیر میزان مقاومت حرارتی دیوار خشک و دیوار با مصالح بنایی با یکدیگر مقایسه شده است.  همانگونه که مشاهده میشود مقاومت حرارتی دیوار خشکی نسبت به سایر دیوارهای مصالح بنایی عملکرد بسیار بهتری دارد.

7 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *