درباره ما

بنام معمار بزرگ آفرینش

نیاز به مسکن خوب و مناسب با تعریف امروزی آن از یک طرف و ناکارآمد بودن سیستم های سنتی و متداول برای تولید انبوه مسکن که پاسخگوی این نیاز ضروری باشد و  از طرف دیگر ، رویکرد به روش های صنعتی ، ساخت و ساز را به الزامی قطعی بدل کرده است . بدیهی است برای کشور ما که در معرض زلزله قرار دارد  و مناطق بسیاری از آن بر روی گسل های زلزله خیز است ، توسعه ساختمان های سبک به عنوان یک استراتژی  و یک هدف غایی باید مورد توجه قرار بگیرد و با نگاهی عمیق و ژرف  پی خواهیم برد که در حال حاضرهیچ سیستم سبک قابل اتکا و قابل عرضه ای در کشور رایج نیست ، پس انتخاب و معرفی یک سیستم سبک از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود و لذا باید با دقت بسیار انتتخاب شود.

از همین رو به این مهم رسیده ایم که تنها راه، سیستم های ساخت سبک به معنای واقعی کلمه ، و یک سیستم با صرفه اقتصادی ، قابل اتکا و قابل اجرا در هر زمان کوتاه می باشد .

بنابراین برای رفع مشکلات موجود در ساخت سازه های ال اس اف توسط شرکت های پذیرنده و شرکت هایی که به این سازه روی آورده اند ، نیز می توانند از پشتیبانی و حمایت یک مجموعه متشکل و قوی سود برند.

پس از بررسی دقیق مشکلات مبتلابه ، پیشنهاد ها و راهکار های چندی ، جهت اصلاح مشکلات صنفی LSF ارائه شده است . همانطور که مشخص است همکاری نزدیک انجمن علمی و صنفی می تواند جهت پیشبرد صنعت بسیار بهینه و مثمر ثمر باشد.

با همکاری شرکت های دارای صلاحیت در این صنف ، پیشنهاد تشکیل یک کار گروه تخصصی صنفی ساختمانهای فولادی سبک CFS به انجمن علمی ساختمان های سبک فولادی CFS داده شد  و مورد تایید مدیریت محترم انجمن علمی قرار گرفت که اهم وظایف این کارگروه تشکیل جلسات برای آموزش بیشتر و به روز رسانی سطح اگاهی و دانش اعضا بوده و همچنین تشکیل کلاس های اموزشی با حضور اساتید فن و ماهر در امر سازه ال اس اف می باشد .

و با عضو گیری و در صورت لزوم اخذ حق عضویت ، برای تامین هزینه های بر گزاری سمینار ها و کلاس های آموزشی  مربوط ،  که در جهت ارتقای سطح دانش و کارایی علمی اعضا صورت خواهد پذیرفت ، قدمی در جهت ارتقا برداشته تا که شرکت های سازنده ی ال اس اف از برخی مشکلات حاضر برهند .