لوگو-شرکت-اصلی

پروژه  1280 واحدی مسکن مهر

تولید ، نظارت و اجرای سازه LSF در پروژه 1280 واحدی مسکن مهر مرودشت ( آپارتمان های 4 طبقه و 16 واحدی )