لوگو-شرکت-اصلی

اضافه طبقه ساختمان دانشگاه علی بن حمزه (ع) با سازه LSF

تولید ، نظارت و اجرای اضافه طبقه ساختمان دانشگاه واقع در حرم مطهر علی بن حمزه (ع) با سازه LSF