آیین نامه های طراحی مورد استفاده سازه ال اس اف (LSF)

آمریکا ASD&LRFD) AISI&2003)
۲استرالیا و نیوزلند AS/NZS 4600:2005
۳انگلستان : (BS 5590 -8(2003
۴اروپا : ENV 1993 – ۱-۳:۱۹۹۶
۵ایران : آیین نامه ۲۸۰۰ و مباحث مقررات ملی ساختمان نشریه های 612-613 و دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی سبک فولادی